Om Balka Petfood

Vi har begge en lang fortid i Bornholmsk fiskeri, Bettina arbejdede i mange år i fiskeindustrien og Jesper som fisker.

Jesper har i mange år arbejdet med jagt og konkurrencehunde og træner ved brug af belønning for derigennem at opnå et tæt forhold til hunden, som belønner ham tilbage med stor vilje til samarbejde.

Vores mål – 100 % naturprodukt

Vi ønsker at levere et bornholmsk kvalitetsprodukt til store og små hunde og katte. Igennem fiskens gode egenskaber, som kommer af deres høje indhold af omegafedtsyre og andre mineraler og vitaminer, som i dag anses som værende vigtige for vores kæledyr. Vi vil løbende udvikle flere produkter af fisk, som fortrinsvis fanges af bornholmske fiskere i Østersøen omkring Bornholm. Vi vil også have det som et mål at levere fisk fanget efter bæredygtige fiskerimetoder og godt håndværk.

Historien

Historien starter i 2015 med at kvoterne blev sat ned år efter år og manglende landingsmuligheder af tobis på Bornholm. Dette gjorde, at Jesper måtte tænke i nye muligheder for at overleve i fiskeriet sammen med sin søn Thomas. Disse problemer gav perioder hvor der ikke var mulighed for fiskeri.  Da han selv havde brugt diverse fisk han fangede som godbidder og belønning i træningen af egne og andres hunde, byggede han sin første maskine til tørring og gik i gang med at udvikle godbidder lavet af tobis, brisling og andre fisk. Sideløbende med at det lykkedes i større mængder, udvikledes ideen om at gøre dette til en del af virksomheden, som de kunne udfylde de stille perioder med. En bekendt havde nogle kasserede røgeovne stående og disse blev ombygget og så var der pludselig mulighed for at øge mængden så tilpas at en egentlig produktion med salg for øje kunne realiseres.

Men hvor skulle det foregå? En egentlig fabrik var nok ikke lige det der var i tankerne, så efter at have stået i lånte lokaler, skulle der træffes en beslutning, og efter at have sonderet terrænet økonomisk sprang vi ud i det og fik bygget godkendte lokaler i en maskinhal på hjemadressen.

Der manglede dog en del ting der lige skulle have den sidste finpudsning. Maskinen til pakning skulle bestilles, hjemmesiden var under udførsel, emballagens form og etiketter skulle lige på plads, før produktionen skulle sættes i gang medio 2017.

Så ramte skæbnen i maj 2017 og under fiskeri af brisling ud for Nexø, fik båden en forkert sø og kort fortalt sank båden medens Thomas og Jesper blev samlet op af Nexø redningsstation og bragt i land. Det stoppede projektet næsten øjeblikkeligt og i løbet af foråret stod det klart at vi måtte stoppe projektet midlertidigt.

Efter at have stået stille frem til 2019, blev vi enige om at færdiggøre projektet og Bettina står så for i dag at gennemføre ideen om en produktion af fisk til glæde for hunde og katte.

Se TV2 Bornholms udsendelse "Mellem os" om Balka Petfood her