Produktion & Produkter

Produktionsmetoden til konservering af fisken som vi producere, er formentlig en af verdens ældste metoder for at opnå en længere holdbarhed.

Fisken lufttørres i store ovne, hvor ventilatorer sørger for en jævn udtørring over mange timer. Når fiskens indhold af vand når ned, således at der kun er 1/5 af startvægten tilbage, er de klar til varmebehandling.

For at opnå 70 gr. tobis i nettovægt pr bakke skal der altså bruges 350 gr. fersk tobis. For brislingens vedkommende gør det sig gældende, at den indeholder mere olie og derfor svinder den mindre til gengæld tager tørreprocessen dobbelt så lang tid.

Fisken varmebehandles for at opfylde kravene i ”Animalske Biprodukt forordningen. kategori 3” for at sikre at produktet er egnet til hunde og katte. Der foretages løbende test på Eurofins for at opfylde gældende krav.

Efter endt afkøling pakkes fisken og vejes, for til sidst at blive Traysealet. Ved at fjerne ilten i bakken sikre man yderligt at holdbarheden kan holdes. Vi har foretaget test ,som viser en holdbarhed på mere end 3 år.

Vi er underlagt Fødevarestyrelsens krav og har jævnligt besøg af kontrollanter.